4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. | Telefon: 06-42-512-814 | e-mail: vecseytagiskola@gmail.com

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola VÉCSEY KÁROLY TAGINTÉZMÉNYE

Kattintson ide, ha be szeretne lépni az e-ellenőrzőbe!

Kattintson ide, ha a beiskolázási programjainkra, tudnivalókra kíváncsi!

Támogassa alapítványunkat! Vécsey Károly Alapítvány: 11744003-20130082-00000000

Nyilatkozzon az adó 1%-áról!

Kedvezményezett neve: Vécsey Károly Alapítvány. Adószám: 18797703-1-15.

 

 • Néptánc oktatás

  Néptánc oktatás, fellépési lehetőségek a Vécseyben. Partnerünk: Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola, Lókötő néptáncegyüttes
 • Fás, virágos iskola

  A Vécseyben fás, virágos iskolaudvar, árnyas kiserdő várja a tanulókat.
 • Beiskolázás

  Üzemlátogatásokkal, pályaválasztási szülői értekezletekkel, tanácsadással segítjük végzőseink pályaválasztását.
 • Tehetséggondozás

  Tehetséges tanulóink számára versenyzési lehetőséget, és a versenyekre magas színvonalú felkészítést biztosítunk.
 • Külföldi tanulmányutak

  Diákjaink számára külföldi tanulmányutakat szervezünk.
 • Vécsey - Vásárhelyi kamara néptánc és népdaléneklési verseny

  Iskolánk egyik legnagyobb szabású kulturális rendezvénye a Vécsey - Vásárhelyi kamara néptánc és népdaléneklési verseny.
 • Ballagás

  Nyolcadikosainkat impozáns ballagás keretében búcsúztatjuk.
 • Iskolai ünnepségek

  A magyar nemzet jeles eseményein ünnepélyes színpadi megemlékezéseket tartunk.

Köszöntöm iskolánk honlapján!

Oldalainkon híreket, információkat olvashat iskolánkról, beiskolázási programjainkról. Képeket, videókat nézhet meg tanulóink iskolai életéről. A rendezvényeinken készült képek, videók segítségével megismerheti programjainkat, diákjaink változatos napjait. Kellemes időtöltést kívánok!

Veres László
tagintézmény vezető


"Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat."

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményének Pedagógiai Programjából

Események

Nincsenek események

Naptár

Július 2020
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Élet a Vécseyben

A Vécsey Károly Tagintézményben magas színvonalú nevelő-oktató munkát végzünk, amelyről vendégeink is meggyőződhetnek a szülői értekezletek, fogadó órák, az SZMSZ szerinti előre egyeztetett látogatásaik során, vagy nyilvános rendezvényeinken. Célunk azonban, hogy iskolánk tanulóinak színes, változatos életébe azok is betekintést nyerjenek, akik egyébként nem tudtak jelen lenni egy-egy rendezvényen. Gyerekek! Ti ugyan jelen voltatok, de bízunk benne, hogy a hírek, képek, videók segítenek feleleveníteni a kellemes élményeket!

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők, Kedves Kollégák!

Amint arról korábban már beszámoltunk a Vécsey Károly Alapítvány "Fő az egészség" című pályázata 20 Millió Ft értékben nyert az EFOP-1.8.5-17 pályázaton. A megvalósítás 2018. február 1-én megkezdődik.

A kedvezményezett neve: Vécsey Károly Alapítvány

A projekt címe: Fő az egészség

A szerződött támogatás összege: 20 000 000 Ft

A támogatás mértéke 100 %-ban: 100 %

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.01.31

A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00327

A projekt tartalma:

Ismeretterjesztő programok

A projekt elején és végén a résztvevő gyerekek körében elvégezzük a mindennapos táplálkozási szokásaikkal kapcsolatos felméréseket, melynek eredményét a projekt keretében alkalmazott szakemberek fognak kiértékelni, továbbá a gyermekeket, és a gyermekek szüleit írásban (a rizikócsoportba tartozókat szóban is) tájékoztatni a felmérések eredményéről, továbbá a kapcsolódó észrevételekről, javaslatokról. Heti rendszerességgel dietetikus tart foglalkozást (szaktanácsadást vagy konzultációt) a program célcsoportja, megvalósítói, ill. a területtel foglalkozó helyi szakemberek számára: melyen szóbeli tájékoztatás, a felmerülő kérdéseinek megválaszolása, szükség szerint írásos anyagok biztosítása történik. 10 alkalmas ismeretterjesztő interaktív előadássorozat kerül megrendezésre a tanulók számára a munkatervben bemutatott tematikával Ivókút létrehozása Az egészséges ivóvíz fogyasztás előmozdítását – az intézményt látogató 389 fő tanuló tekintetében - 4 db ivókút kiépítése szolgálja, melyek a tanév során megszakítás nélkül üzemelnek.

Szemléletformálás

A teljes célcsoport (tanulók, szülők) szemléletformálását szolgálják az iskolában kihelyezett dekorációs eszközök, ismert személyek bevonásával rendezett 2 alkalmas programsorozat, 4 alkalommal egészséges ételeket propagáló főzőverseny, továbbá 4 alkalommal megszervezett tájékoztató a munkatervben bemutatott tematikával.

Eszközfejlesztés

A technikai feltételek javítását szolgálja a tervezett konyhai eszköz-, és bútor beszerzés, mely a szakmai terv megfelelő pontjában kerül részletes bemutatásra. Tankert létrehozásával kívánjuk a tanulókat a növénytermesztés alapjaival, és a saját termény fogyasztásának örömeivel megismertetni. Terveink szerint a technika órák és szakköri foglalkozások keretében egy modern „biogazdálkodáson” alapuló növénytermesztési alapismereteket tanítanánk meg a gyermekeknek.

Tankonyha létrehozása

A létrehozáshoz szükséges eszközök és berendezések beszerzésével lehetőség nyílik a projekt céljainak megfelelően a szemléletformálás gyakorlati megtámogatására, mivel a tankonyha az egészséges ételek elkészítésének propagálásában is szerepet kap az egyes programelemek megvalósítása során továbbá a tankert megtermelt zöldségféléket nyersanyagként fel tudjuk benne használni. A rendszeres programokat a technika órába integrálva tervezzük megvalósítani.

Gyümölcskínáló és salátabár A salátabár és gyümölcskínáló szolgáltatás kialakítása a szokásokat formálja, melynek célcsoportja mind a tanulók, mind az intézmény tanítói, tanárai. A projektmegvalósítás során 40 alkalommal hétfői napokon minden érintett választhat a felkínált idényjellegű zöldségek és gyümölcsök közül, melyeket külső szolgáltató fog beszerezni, szállítani, tisztítani, porciózni vagy darabolni a rendelkezésre álló forrásoknak és az igényeknek meg

A szülői szervezet február 5-i tájékoztatását követően február 16-án részletesen tájékoztatjuk a gyerekeket és a szülőket is. Elöljáróban azonban álljon itt egy rövid felsorolás arról, milyen tevékenységek valósulnak meg a lebonyolítás egyéves időszaka alatt.

Egy táplálkozási szokásokat felmérő kérdőív kitöltsével indul a program. Erre azért van szükség, hogy kiderüljenek az esetleges problémák, melyeket a beazonosítás után szakemberek segítségével javíthatunk, szűntethetünk meg. A kerdőívet a program végén is ki kell majd tölteni, hogy lássuk az eredményeket.

10 szemléletformáló előadás, iskolai foglalkozás kerül megvalósításra a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő és népszerüsítő programok, például ételkóstolók, ékezési tanácsadások, játékok, versenyek mellett.

40 héten át gyümölcskínálót működtetünk, így a tanulók az iskola-alma mellett további friss és finom, vitamindús gyümölcsöket kóstolhatnak, kedvelhetnek meg.

Négy alkalommal főzőversenyen mérhetik össze ételkészítő tudásukat tanulóink.

Két az egészséges táplálkozást népszerüsítő nagyrendezvényt tartunk, melyeken fellépők, helyi híres emberek is részt vesznek. Az ételkóstolóval egybekötöt "Egészségnapokon" sok más kiegészítő program mellett xbox és PS, illetve népi játszóudvar is szórakoztatja a részvevőket.

További négy alkalommal tájékoztató napokat szervezünk, melyeken további egészséges ételekkel ismerkedhetnek a résztvevők.

Egy éven át két fő dietetikus szakember heti rendszerességgel látja el tanácsokkal a tanulókat és családjaikat, illetve az iskola dolgozóit.

Az iskola ebédlőjénekteljes bútorzatát lecseréljük. Új asztalok, új székek kerülnek beszerzésre.

Kialakítunk egy tankonyhát, amely amellett, hogy a főzés tudományát is elsajátíthatják ott a tanulók, alkalmas lesz az osztályok közös étkezéseinek, gasztro-programjainak lebonyolítására is.

Egy tankertet is kialakítunk, ahol elsősorban fűszernövényeket termesztenek tanulóink a tankert vezetőnek útmutatása alapján.

És még nics vége! 3 ivókutat helyezünk el az iskolában, népszerűsítve a tanulók naközbeni vízfogyasztását!

Ugye fantasztikus! Nem csoda hát, hogy mind nagyon várjuk már a kezdést! Kérek minden érdeklődőt, rendszeresen keresse fel honlapunkat a pályázathoz kapcsolódó friss hírekért!

Oldalainkat 68 vendég és 0 tag böngészi

A Vécsey Diákönkormányzat tevékenysége

A Vécsey iskola diákönkormányzatának tagintézményünk valamennyi tanulója a tagja. A DÖK legmagasabb szintű döntéshozó szervezete a DIÁKTANÁCS, melyet az osztályok által delegált osztálytitkárok alkotnak. A Diákönkormányzat diákvezetőségét iskolánkban a vezetők (titkár és helyettese), és a tisztségviselők (tanulmányi-, kulturális-, sport-, környezetvédelmi felelősök) alkotják. Őket a diáktanács választja meg a szeptember eleji jelölő ülését követő szeptember végi tisztújító ülésén.

 • A tagok kérdéseket intézhetnek az osztálytitkárhoz, a Diáktanácshoz, a DÖK diákvezetőségének tagjaihoz. Joguk van személyesen részt venni a Diáktanács nyílt ülésein, illetve a Diákközgyűlésen. Az osztálytitkárokat megilletik a tagok jogai, és kötelességük megjelenni és képviselni osztályuk érdekeit a Diáktanácsban. A DÖK diákvezetősége valamennyi diák érdekét köteles képviselni a diáktanácsban, DÖK diákvezetőségi üléseken. A Diákönkormányzatot négy segítőtanár irányítja, akik között a munkamegosztás az alábbiak szerint alakul: DÖK vezető tanár – Egyszemélyi felelőse a diákönkormányzat működésének, képviseli a DÖK-öt az iskola vezetőségében. Alsó tagozatos vezetőtanár: Alsó tagozatban felügyeli, segíti a DÖK működését. Felső tagozatos vezetőtanár: Felső tagozatban felügyeli, segíti a DÖK működését. Gazdasági ügyekért felelős vezető tanár: Kezeli a DÖK saját rendezvényeiből, és a pályázatokból befolyt összegeket. Minden tanév első feladata a Tanárvezetőség felállítása. A tanárvezetőséget a nevelőtestület választja alakuló ülésén. Bármely DÖK segítő pedagógus a nevelőtestület határozata alapján év közben is visszahívható.
  • DÖK segítő tanár: Jakab László
  • Felsős segítő: Czirjákné Budai Mária
  • Alsós segítő: Makár Istvánné
  • Pénzügyek: Tóth Gáborné
 • DÖK-vezető:
  Majoros Bianka 7.a
  helyettesek:
  Hugyecz Júlia 6.b, Dávid Róbert 7.a
 • A kétirányú interakció több párhuzamos csatornán keresztül zajlik a tanulók és a diákvezetés között. Ezek közül a legfontosabbak:
  • a diákvezetők személyes jelenléte a diákéletben
  • iskolarádión keresztül
  • osztálytitkárokon keresztül
  • iskolaújságon keresztül
  • osztályfőnökön keresztül
  • DÖK-infó oldal az iskola Internetes honlapján