4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. | Telefon: 06-42-512-814 | e-mail: vecseytagiskola@gmail.com

Kedves szülők!

Kérem gyermekük beíratásához az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:


- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, vagy a járási szakértői bizottság szakértői véleménye, vagy a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye)

Továbbá nyilatkozatra van szükség
- az életvitelszerű lakcímről,
- a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

Ez utóbbiakat itt az iskolában is kitölthetik.

Várjuk Önöket a beiratkozás napján az iskolában!

Beiratkozás: 2018. április 12-13.

 vecsey beiratkozas