4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. | Telefon: 06-42-512-814 | e-mail: vecseytagiskola@gmail.com

A leendő első osztályos tanulók általános iskolai beíratásának időpontja:

2017. április 20. és 21. 8-19 óráig.

A beiratkozás helyszíne: Vécsey Károly Tagintézmény 1. emeleti Tagintézményvezetői iroda.

A beiratkozáshoz a szülő az alábbi dokumentumokat hozza magával:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
    • óvodai szakvélemény,
    • járási szakértői bizottság szakértői véleménye (ha szükséges),
    • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  • TAJ kártya.

Az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyak választásáról beiratkozáskor írásban kell nyilatkozni.